Vanaf 1 januari 2016 moeten alle kinderdagverblijven en BSO’s aangesloten zij bij de Geschillencommissie kinderopvang, voorheen was dit de stichting klachtencommissie kinderopvang (SKK). De Geschillencommissie behandeld klachten van ouders die niet intern naar tevredenheid opgelost kunnen worden. Mocht er onverhoopt iets zijn wat niet naar uw tevredenheid gaat dan kunt u zich altijd wenden tot Nicole , het liefst via de email. Zij zal uw onvrede dan in behandeling nemen en contact met u opnemen om te kijken en te bespreken wat er aan uw ontevredenheid gedaan kan worden. Mochten wij er dan onverhoopt toch niet uit komen, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie, dit kunt u zelf doen of via de oudercommissie. Alle informatie over de Geschillencommissie vindt u in de hal van de Ridderspeelzaal in het hoofdpand, via onderstaand internetadres en via de website van de Ridderspeelzaal.

Lees voor meer informatie verder op de website van de Geschillencommissie. Lees ook de brochure werkwijze geschillencommissie