Een persoonlijke note van Nicole Wilms waarom zij een kinderdagverblijf is gestart.

Mijn naam is Nicole Saïdi Wilms en ik ben de trotse oprichtster van De Ridderspeelzaal kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang in de Muziekwijk in Almere.

Ik ben begonnen met het plan om mijn eigen kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang op te richten toen ik op zoek was naar een opvang in de Muziekwijk in Almere welke zou voldoen aan mijn wensen, maar waar het ene kinderdagverblijf aan één wens voldeed kwam dat weer bij een andere wens te kort. Of er was een dusdanige lange wachtlijst dat dit ook geen optie was.

Vanuit mijn eigen normen en waarden wilde ik het kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang opzetten in Almere, Muziekwijk. Een moeder weet immers het beste wat voor soort opvang zij voor haar kind wenst. Na deze te hebben uitgewerkt, heb ik mijn visie en dus dit plan samengesteld met als resultaat een erg goede kinderopvang en buitenschoolse opvang in de Muziekwijk in Almere.

Ik hecht veel waarde aan de drie bekende R’s, te weten: Rust, Reinheid en Regelmaat. Daarnaast staat veiligheid hoog in het vaandel. Dit is op vele manieren terug te zien in het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang.

De open, duidelijke en eerlijke communicatie tussen mij en de teamleden van De Ridderspeelzaal en met de ouders zorgt voor een rustige en ordelijke structuur.

Ik ben trots op mijn prestatie, mijn hele gekwalificeerde team, waarvan meerdendeel al vanaf het begin bij de Ridderspeelzaal werkt, de fijne enthousiaste ouders en de kinderen.

Nogmaals welkom bij De Ridderspeelzaal.

  • pasen 2012 006.jpg
  • pasen 2012 020.jpg
  • pasen 2012 080.jpg
  • pasen 2012 088.jpg