Wij hebben een samenwerking met Kindercoaching Almere welke ook in de Musicalstraat gelegen. Deze kindercoach begeleid kinderen bij:
-faalangst
-slaapproblemen
-piekeren
-hooggevoeligheid
-zelfbeeld problemen
-verlegenheid
-leerproblemen
-pesten
-boosheid
Door één op één met het kind op therapeutische basis een plan te maken leren de kinderen tools om met bepaalde emoties om te gaan. Dit kan op de locatie van De Ridderspeelzaal en onder toezicht van een leidster.

Wij als kinderopvang organisatie doen veel aan vrijwilligerswerk en voor goede doelen. Met het steunen van deze doelen willen wij de kinderen binnen onze opvang leren dat het niet vanzelf sprekend is dat je alles hebt in het leven. Wij leveren onder andere een bijdrage in goederen, financieel of inzet van personeel of locatie aan:
Uitgestelde kinderfeestjes. Dit is een stichting die kinderfeestjes organiseert voor Nederlandse kinderen die anders geen financiële mogelijkheid hebben om een verjaardagsfeestje te geven. Wij stellen hierbij onze locatie in het weekend beschikbaar voor deze feestjes.
Schoenmaatjes. Hierbij vullen wij samen met de kinderen schoenendozen met items, verzorgingsproducten, goederen, schoolartikelen en speelgoed welke naar arme landen worden gezonden en uitgereikt worden aan kinderen. De kinderen nemen spullen mee van thuis welke wij hier aanvullen. De kinderen versieren de schoenendozen mooi met plaatjes en tekeningen.
Zending over Grenzen. Hierbij doneren wij ons overschot aan reserve kleding en schoenen welke door deze stichting uitgedeeld word aan gezinnen in arme landen die begeleid worden door deze stichting zodat het gezin zelfvoorzienend leert te worden.
Kika. Wij doneren aan Kika zodat er onderzoek gedaan kan worden naar kinderkanker. Dit kan zijn middels een sponsoring op een poster of middels een sponsorloop zoals Kika Run.
Stichting Opkikker. Wij staan jaarlijks in het kleurboek van deze stichting die uitgereikt worden aan zieke kinderen in het Flevo ziekenhuis.
Jonge sporters. Wij sponsoren dit initiatief zodat kinderen met een handicap ook kunnen sporten.
Stichting La Sonrisa. Dit is een initiatief waarbij kinderen in Lima de kans krijgen om via sporten en donaties een beter leven te krijgen.
Islamic Relief. Deze stichting helpt mensen in oorlogsgebieden zoals syrie aan tenten, kleding, eten, medicijnen en dekens
Who Cares. Deze stichting helpt moeders en kinderen die vanuit getroffen gebieden zijn gevlucht en medische zorg nodig hebben
Stichting Sante pour Tous. Deze stichting helpt kinderen in arme landen die noodzakelijk een operatie nodig hebben. Dit kan een simpele kleine operatie zijn zoals een hazenlip of een heel ingrijpende zoals een hart operatie.
Zoals u ziet denk De Ridderspeelzaal niet alleen aan onze eigen kindjes maar ook aan de kinderen die het net even niet zo goed hebben getroffen.

Vanaf 1 januari 2016 moeten alle kinderdagverblijven en BSO’s aangesloten zij bij de Geschillencommissie kinderopvang, voorheen was dit de stichting klachtencommissie kinderopvang (SKK). De Geschillencommissie behandeld klachten van ouders die niet intern naar tevredenheid opgelost kunnen worden. Mocht er onverhoopt iets zijn wat niet naar uw tevredenheid gaat dan kunt u zich altijd wenden tot Nicole en/of Nancy, het liefst via de email. Zij zullen uw onvrede dan in behandeling nemen en contact met u opnemen om te kijken en te bespreken wat er aan uw ontevredenheid gedaan kan worden. Mochten wij er dan onverhoopt toch niet uit komen dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie, dit kunt u zelf doen of via de oudercommissie. Alle informatie over de Geschillencommissie vindt u in de hal van de Ridderspeelzaal in het hoofdpand, via onderstaand internetadres, en via de website van de Ridderspeelzaal.

Lees voor meer informatie verder op de website van de Geschillencommissie.

Lees ook de brochure werkwijze geschillencommissie op onze website.

Wederom hebben wij weer een vlekkeloos GGD rapport voor zowel de buitenschoolse opvang als het kinderdagverblijf.
Wij zijn er bijzonder trots op. Dit is waar wij het op de tweede plaats voor doen. Op de eerste plaats natuurlijk de zorg van uw kindjes.

KidakOm de krachten binnen de kinderopvang te bundelen, werken 27 Almeerse kinderopvangorganisaties samen onder de naam Kidak. Dit staat voor 'Kinderen onder dak'. "Door samen te werken kunnen we de kwaliteit van de kinderopvang in Almere verhogen en gemelijk een aanspreekbuis vormen voor de gemeente", aldus Michelle Schulp, vicevoorzitter van het bestuur van Kidak.

De zomervakantie staat weer voor de deur. Wij geven graag een paar praktische tips waar u aan kunt denken.

Als kindercentrum en buitenschoolse opvang hebben we veel ervaring met onze kinderen. Deze kennis en ervaring delen we graag met onze ouders in de rubriek "Ditjes & Datjes"

Sommige ouders van kinderen van de peutergroep hebben het misschien wel gezien, de leidsters gebruikte een Ipad met daarop alle dagelijkse informatie van uw kindje.

De Ridderspeelzaal werkt met plezier met VVE (vroeg voorschoolse educatie) programma Uk en Puk.

Wij hebben per 3 augustus 2015 een nieuw pand verkregen voor de peutergroep en de BSO groep. Het oude pand met twee lagen en buitentrap is verwijderd en een nieuw pand, geheel naar wens is geplaatst. Wij hopen dat u snel een kijkje komt nemen. Wij zullen snel foto's plaatsen op onze site.