De Ridderspeelzaal heeft vier groepen zijnde een babygroep, dreumesgroep, peutergroep en buitenschoolse opvang.

De kinderen worden individueel begeleid, waardoor uw kind in eigen tempo kan groeien en dingen ontdekken. Zonder dwang wordt uw kind gestimuleerd te presteren waarbij het duidelijk zijn eigen grenzen mag aangeven van de ontwikkeling die hij/zij doormaakt.

Kinderen zijn bij ons niet gebonden aan een bepaalde groep. Elk kind is immers uniek. Zo is het belangrijk dat de kinderen van de babygroep (0 jarigen) pas overgaan naar de volgende (dreumes) groep (1-2 jarigen) op het moment dat ze goed kunnen lopen.

Doordat elke groep vaste pedagogisch medewerksters heeft kunnen de kinderen goed geobserveerd worden. De medewerkers kennen de kinderen goed en kunnen inspelen op de persoonlijke behoefte en competenties van het kind en besteed aandacht aan de emoties van het kind.

De kinderen komen vrijwel altijd op vaste dagen en hebben dus ook de zelfde vriendjes. Dit draagt ook bij aan een stabiele omgeving, emotionele en sociale competentie. Alle kinderen worden gelijk behandeld en zonder voorkeuren.

Klik op de rode balk voor informatie

Babygroep

Klik op de rode balk voor informatie

Dreumesgroep

Klik op de rode balk voor informatie

Peutergroep

Klik op de rode balk voor informatie

Buitenschoolse opvang